NRTO, de branchevereniging voor trainen en opleiden.


Acceptus is gecertificeerd met het keurmerk van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Om gecertificeerd te worden moet een private opleider voldoen aan acht criteria:

1.   Transparantie over producten en diensten
2.   Helderheid over uitkomsten
3.   Nakomen van gemaakte afspraken
4.   Meting van klanttevredenheid
5.   Deskundigheid van docenten, trainers en adviseurs
6.   Investering in de deskundigheid van het personeel
7.   Ordelijkheid van processen
8.   Streven naar continue verbetering
 
Deze acht criteria zijn getoetst door middel van een audit door een certificerende instelling, in opdracht van de NRTO.
 
Wilt u meer informatie over de NRTO of over het keurmerk? Ga naar www.nrto.nl