Blik op Werk: samen werken aan duurzame participatie.


Acceptus is gecertificeerd met het Keurmerk Inburgeren van Blik op Werk.
Het tevredenheidscijfer is 8,2.

Blik op Werk is het onafhankelijke kwaliteitsinstituut dat de weg wijst naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering. Blik op Werk wil de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod hierdoor bevorderen en borgen. Blik op Werk is in 2006 opgericht door o.a. sociale partners, Raad voor Werk en Inkomen, LCR, VNG en UWV om te voorzien in transparante informatie over de kwaliteit van dienstverleners.
Het kwaliteitskeurmerk wordt gegeven aan organisaties en bedrijven die met hun dienstverlening bewijzen kwaliteit te leveren en duurzame arbeidsparticipatie en inburgering te bevorderen. Keurmerkhouders bieden onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit. Blik op Werk ondersteunt Keurmerkhouders bij het transparant, zichtbaar en vindbaar maken van hun kwaliteit van dienstverlening in het eigen kwaliteitsregister.

Blik op Werk gelooft dat iedereen het recht heeft om mee te doen in de maatschappij en dat het steunen van mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Deze mensen verdienen daarbij het beste van het beste: dienstverlening van goede kwaliteit.

Wilt u meer informatie over Blik Op Werk of over het kwaliteitskeurmerk? Ga naar www.blikopwerk.nl